Pokyny pro karanténu
 

Po celou dobu karantény:

  • je Vaše dítě povinno podrobit se karanténě, zdržovat se pouze v místě pobytu a omezit styk s ostatními osobami;
  • je nezbytné vykonávat činnosti, které jsou běžnou součástí života, tak, aby se riziko šíření infekčního onemocnění minimalizovalo, zejména přísně dodržovat pravidla osobní hygieny, především používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností těsnému osobnímu kontaktu s ostatními osobami.
  • je nezbytné sledovat zdravotní stav dítěte a v případě jakékoli změny, zejména kašle, zvýšené teploty, dušnosti, bolesti svalů, kloubů, zažívacích obtížích, ztráty chuti a čichu, distanční formou (tj. telefonicky/e-mailem apod.) kontaktovat pediatra;
  • je důležité dodržovat základní hygienická pravidla, provádět časté mytí rukou mýdlem a vodou, příp. používat dezinfekční prostředek na bázi min. 70% alkoholu nebo dezinfekční prostředek s virucidním účinkem (tj. účinný i na viry) dle návodu na etiketě výrobku.
  • se doporučuje provádět průběžně ochrannou dezinfekci v domácnosti dezinfekčními prostředky s plně virucidním účinkem, a to dle návodu na etiketě výrobku.
  • informovat o nařízené karanténě zdravotnické pracovníky (při veškerých nezbytných lékařských ošetřeních, při přijetí do lůžkových zdravotnických zařízení apod).

Karanténa ve vztahu k ostatním osobám ve společné domácnosti (rodiče, prarodiče a další)

Na osoby žijící ve společné domácnosti s dítětem či jinou osobou, které je nařízena karanténa, se povinnost karantény nevztahuje. Nezbytné však sledovat svůj zdravotní stav a v případě příznaků daného onemocnění (teplota, kašel, rýma, bolest kloubů, svalů, ztráta čichu či chuti, zažívací problémy atd.) kontaktovat ošetřujícího praktického lékaře.

Doporučení ze strany KHS: kontaktovat rovněž zaměstnavatele, že dítěti byla nařízena karanténa, aby zaměstnavatel o dané situaci věděl a mohl případně přijmout preventivní opatření (rozhodnutí o přijetí preventivních opatření je výhradně na zaměstnavateli!).

Karanténa u ostatních osob, se kterými se dítě v mezidobí vidělo (kamarádi, ostatní členové rodiny nežijící s dítětem ve společné domácnosti apod.): Na tyto osoby se rovněž karanténa nevztahuje.

V případě rizikových skupin (babičky, dědové) doporučujeme věnovat pozornost zdravotnímu stavu a v případě zdravotních problémů ihned kontaktovat praktického lékaře za účelem vystavení e-žádanky k PCR testu.

Shora uvedené postupy je nezbytné začít bezodkladně dodržovat.