Výkony nehrazené ze zdravotního pojištění

Potvrzení přihlášky do mateřské školky 100,- Kč
Řidičský průkaz - prohlídka, potvrzení žádosti 250,- Kč
Potvrzení příhlášky na vysokou školu, střední školu - 1. přihláška
                                                                                                  -  další
100,- Kč

  50,- Kč

Potvrzení zdravotní způsobilosti na tábor, školu v přírodě
( platnost 2 roky )
200,- Kč
Vystavení potravinářského průkazu 100,- Kč
Vystavení duplikátu očkovacího průkazu   50,- Kč
Vstupní prohlídka ( pro zaměstnavatele) 300,- Kč
Vyšetření pro životní pojistku 300,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 150,- Kč
Aplikace očkování na vlastní žádost 200,- Kč
Oznámení pojistné události z úrazového pojištění 100,- Kč
Zpráva o zdravotním stavu (př. pro soud ) 100,- Kč
Potvrzení sportovní registrace ( vč. prohlídky ) 200,- Kč
Ostatní různá potvrzení na žádost rodičů   50,- Kč
Nastřelení naušnic ( aplikace + cena naušnic ) 350,- Kč
Zhotovení kopie zdravotní dokumentace  (1 strana)      5,- Kč