Informace o nás

 

 Lékařka: MUDr. Kateřina Novotná

 • specializovaná způsobilost v oboru praktický lékař pro děti a dorost
 • licence České lékařské komory v oboru pediatrie 
 • licence České lékařské komory v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

               

Sestra: Jana Mrázová

 •  osvědčení k výkonu povolání všeobecná sestra

    

Poskytovaná péče:

 • léčebně preventivní péče o děti a dorost ve věku od narození do 19-ti let
 • očkování povinná dle platného očkovacího kalendáře
 • očkování nadstandardní na žádost a se souhlasem rodičů
 • vyšetření hodnoty CRP v ordinaci
 • rychlotest ke zjištění přítomnosti Streptokoka typu A ve výtěru z krku v ordinaci
 • měření hladiny bilirubinu  novorozenců transkutálně (dotykem na kůži) bez nutnosti krevního odběru
 • denně odběry laboratorních vzorků v ordinaci
 • návštěvy novorozenců po propuštění z porodnice v domácím prostředí
 • návštěvy nemocných dětí v domácím prostředí
 • telefonická či e-mailová konzultace