-----------------------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNĚ 2020 - PROVOZ ORDINACE O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

Milí pacienti, vážení rodiče,

od 1.7.2020 se uvoňují opatření, která byla přijata v souvislosti s epidemií koronaviru.

V ordinaci se nyní vrátíme k obvyklému provozu o prázdninách. 

Nicméně se na Vás obracíme s následujícími prosbami:

- ordinační doba od 1.7.2020 se vrací k původnímu rozpisu.
  Děti s akutními obtížemi jsou ošetřovány v dopoledních hodinách.

Pro zamezení možného přenosu infekce Vás i nadále žádáme o předchozí objednávání dětí s akutními obtížemi na konkrétní čas. Žádáme Vás tedy stále o telefonický kontakt, kdy s Vámi sestřička domluví přesný čas ošetření.

- odpolední ordinace je pouze na objednání. V době čerpání dovolené dr. Novotnou je mimo kojeneckou poradnu ve čtvrtek odpoledne v ordinaci přítomna pouze sestra.

V ambulantních zdravotnických zařízeních není povinnost nošení roušek, prosíme o jejich použití v případě návštěvy s akutně nemocným dítětem  (př. kašel, teploty ). Desinfekce je pro Vás k dispozici na umyvadlech.

Děkujeme Vám všem za spolupráci během uplynulých měsíců a přejeme klidné léto.

Kateřina Novotná a Jana Mrázová
-----------------------------------------------------------------------------------------

Ordinační hodiny o prázdninách 2020:

Srpen 2020: (3.8. – 14.8.2020 dr. Novotná dovolená, v ordinaci zástup)

3.8.    7:30 - 12 hod. pacienti s akutními obtížemi

4.8.    7:30 - 12 hod. pacienti s akutními obtížemi

5.8.    7:30 - 12 hod. pacienti s akutními obtížemi

6.8.    7:30 - 11 hod. pacienti s akutními obtížemi
         12 - 15 hod. kojenecká poradna
         ( odpolední ordinace 15 – 18 hod. odpadá)

7.8.    7:30 - 12 hod. pacienti s akutními obtížemi

10.8.  7:30 - 12 hod. pacienti s akutními obtížemi

11.8.  7:30 - 12 hod. pacienti s akutními obtížemi

12.8.  7:30 - 12 hod. pacienti s akutními obtížemi

13.8.  7:30 - 11 hod. pacienti s akutními obtížemi
        12 - 15 hod. kojenecká poradna
        ( odpolední ordinace 15 – 18 hod. odpadá)

14.8.  7:30 - 12 hod. pacienti s akutními obtížemi

17.8. – 28.8. :
  7:30 - 12 hod. pacienti s akutními obtížemi,

13 - 15 hod. objednaní pacienti

Čtvrtky 23. a 30.8. :
  7:30 - 11 hod. pacienti s akutními obtížemi,

12 - 15 hod. kojenecká poradna
( odpolední ordinace 15 – 18 hod. odpadá)

-----------------------------------------------------------------------------------------
Aktuální informace o infekci koronavirem jsou dostupné na stránkách Krajské hygienické stanice Hradec Králové:  www.khshk.cz
------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,
při uzavření školského zařízení potvrzuje žádost o ošetřovné škola dítěte ne lékař.
Přikládám tiskopis ke stažení.
Tiskopis žádosti na ošetřovné.pdf
 
Děkuji Vám za spolupráci a přeji pevné zdraví
Kateřina Novotná
------------------------------------------------------------------------------------------

NOVÉ INFORMACE - PROSÍME ČTĚTE

Vážení a milí rodiče, pacienti,

novinky v úhradě očkování proti invazivním onemocněním způsobených meningokoky:
S účinností od 1.5.2020 byla přijata změna zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Z veřejného zdravotního pojištění je nově hrazeno:

1. očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním způsobeným meningokokem skupiny B, je-li zahájeno do dovršení 6. měsíce věku dítěte

2. očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním způsobeným meningokoky skupin A,C,W, Y, je-li provedeno 1 dávkou ve druhém roce života dítěte

Bližší informace Vám poskytneme přímo v ordinaci, telefonicky nebo e-mailem.

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

                 

Milí rodiče a milé děti,

vítejte na  webových stránkách naší ordinace.

Stránky vám budou sloužit k naší vzájemné spolupráci.

Budete zde nacházet veškeré informace o aktuálním dění

v naší ordinaci, o dovolených, očkování, prevenci atd.

Můžete si zde přečíst některé rady, také si stáhnout formuláře,

které vyplníte a přinesete k očkování.

Dále si můžete prostudovat příbalové letáky k očkovacím látkám

a naleznete zde i důležité odkazy, týkající se například alergií.....

Přibíráme nové pacienty, těšíme se na vás.